Zawody LEGROBOT 2018‎ > ‎Regulaminy‎ > ‎

Regulamin TeenBot Race

opublikowane: 14 sie 2017, 01:52 przez Jaroslaw Kita   [ zaktualizowane 14 sie 2017, 01:53 ]

1. Zasady ogólne

1.1 Zawody składają się z eliminacji oraz finału

1.2 Jeden zespół lub osoba może wystawić tylko jednego robota TeenBot, w przypadku jego defektu będzie możliwa za zgodą sędziego zastąpienie innym robotem jeżeli zawodnik lub drużyna będzie nim dysponowała,

1.3 Podczas eliminacji roboty będą podzielone na grupy, z których awansowa będą tylko te, które uzyskają najlepsze czasy,

1.4 W przypadku remisu oba roboty zostaną dopuszczone do finalnego biegu,

1.5 Do finału może przejść tylko 1 robot danego zawodnika lub zespołu,

2. Specyfikacja robotów i toru

2.1 Dopuszczalne wymiary i waga robota:

Długość: od 10 do 12 cm

Szerokość: 10 do 12 cm

Wysokość: od 8 do 12 cm

Waga: do 500 g

Robot może być sterowany lub autonomiczny.

Do rozgrywek może być dopuszczony robot mieszczący się w dopuszczalnych wymiarach, oparty o Arduino lub platformie zgodną z Arduino. W przypadku wątpliwości o dopuszczeniu do udziału decyduje sędzia zawodów.

2.2 Wymiary robotów będą sprawdzane podczas rejestracji. Dopuszcza się tolerancję wymiarów i wagi na poziomie 1%,

2.3 Rozgrywki będą się toczyły na specjalnie do tego celu przygotowanym torze, który będzie posiadał przeszkody oraz alternatywne ścieżki przejazdu. Powierzchnia toru będzie biała, na torze może mogą być wyznaczone ścieżki w postaci czarnej linii. Przeszkody będą dostosowane do możliwości robotów w tej klasie.

3. Zasady rozgrywki

3.1 Rozgrywka polega na przejechaniu toru w jak najkrótszym czasie. Na torze jednocześnie będą startowały co najmniej 3 roboty,

3.2 Roboty będą startowały z linii startowej, następnie będą mogły podążać jedną ze ścieżek po torze. Każdy robot będzie musiał 3 krotonie przejechać tor. Roboty po biegu będą klasyfikowane według uzyskanego czasu.

3.3 W zależności od liczby uczestników podczas eliminacji będą dozwolone 1 lub 2 biegi. W trakcie finału będzie dozwolony tylko jeden bieg. W sytuacjach losowych decyzję o ponowieniu startu podejmuje sędzia.

3.3 Każdy robot powinien rozpocząć bieg na sygnał sędziego, od którego rozpoczyna się odliczanie czasu,

3.5 Jeżeli któryś z robotów ruszy przed uzyskaniem sygnału startu, zawodnik otrzymuje ostrzeżenie a bieg zostaje powtórzony,

3.6 Drugie ostrzeżenie oznacza dyskwalifikację,

3.7 Robot który jako pierwszy osiągnie metę wygrywa bieg,

3.8 Do finału trafiają roboty mające 6 najkrótszych czasów przejazdu toru,

3.9 Dodatkowo z robotów, które wygrały bieg ale ich czas nie wystarczył do zakwalifikowania się do najlepszej 6, zostaną wybrana 3 z najkrótszymi czasami tworząc dodatkowa grupę w finale,

3.10 W przypadku gdy kilka robotów „się zaklinuje” na torze, jest możliwa interwencja sędziego ale zawodnikom za każdą interwencje sędzi dolicza 1 s do czasu przejazdu,

3.11 Przebieg biegów nadzoruje sędzia.

3.16 Do finału awansuje maksymalnie 9 robotów.

3.17 W przypadku liczby robotów poniżej 9, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wyłącznie finału w trybie: każdy robot ma 3 biegi ws swojej grupie.

4. Wygrana

4.1 Nagradzane są pierwsze 3 miejsca

4.2 O wgranej decyduje najkrótszy czas przejazdu toru

4.3 W przypadku uzyskania przez roboty identycznych czasów (dotyczy 3 najwyższych wyników), będzie przeprowadzony dodatkowy bieg w celu wyłonienia zwycięzcy.

 

5. Dodatkowe postanowienia

5.1 Każdy robot musi spełniać zasady Regulaminu Zawodów pod rygorem dyskwalifikacji

5.2 Decyzja sędziego jest ostateczna,

5.3 Wszelkie spory i sytuacje nie opisane w tym Regulaminie rozstrzyga Sędzia lub przedstawiciel Organizatora

5.4 W strefie serwisowej udostępniony tor testowy,

5.5 Zawodnicy zobowiązani są przystąpienia do walki na czas wyznaczony przez Sędziego,

5.6 W przypadku awarii robota, zawodnikowi/zespołowi przysługuje prawo do 15 min przerwy,

5.7 Nie stawienie się zawodnika/zespołu do walki w ciągu 5 minut na wezwanie sędziego skutkuje przegraniem biegu walkowerem,

5.8 Roboty mogą być całkowicie autonomiczne, całkowicie sterowne lub w trybie mieszanym,

5.9 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia korekt do niniejszego regulaminu nie później jednak niż do 2 tygodni przed Zawodami

Comments