Zawody LEGROBOT 2018‎ > ‎Regulaminy‎ > ‎

Regulamin Line Follower bez mikroprocesora

opublikowane: 3 sty 2016, 23:51 przez Jaroslaw Kita   [ zaktualizowane 3 sty 2016, 23:58 ]

1. Zasady ogólne

1.1 Zawody składają się z eliminacji oraz finału,

1.2 Zawodnik ma prawo do 4 startów w eliminacjach, w czasie gdy trasa jest otwarta,

1.3 Zadaniem konkurencji jest przejechanie robota po wyznaczonej trasie w jak najkrótszym

czasie,

1.4 Do przejścia robota do finału decyduje średnia czasu z 2 najlepszych przejazdów na trasie eliminacyjnej,

1.5 Do finałów przechodzi 10 robotów z najlepszym czasem,

1.6 Nie ma ograniczenia co do ilości robotów danego zawodnika/zespołu, które mogą przejść do

finału,

1.7 Roboty w finale startują w kolejności – od najsłabszego do najlepszego czasu przejazdu uzyskanego w eliminacjach,

1.8 W finale zawodnicy mają do dyspozycji 3 próby przejazdów – do utworzenia listy rankingowej brany będzie najlepszy czas danego robota,

1.9 Nagradzane będą 3 pierwsze miejsca z listy rankingowej.

2. Specyfikacja robota i trasy

2.1 Robot musi mieć wymiary nie większe od kartki formatu A4 (210x297 mm),

2.2 Wysokość robota nie może przekraczać 25 cm,

2.3 Waga robota nie jest ograniczona,

2.4 W kategorii Line Follower bez mikroprocesora mogą jedynie startować roboty nie posiadające w swojej elektronice żadnego procesora.

2.5 Elektronika robota może zawierać układy scalone inne niż mikroprocesory, jednak układy te także nie mogą mieć możliwości programowania.

2.6 Roboty mogą być budowane z fabrycznych modułów (silniki, przekładnie, podwozia, koła, zasilanie) z pominięciem elektroniki sterującej pracą robota,

2.7 Ostateczną decyzję o starcie robota klasy Line Follower bez mikroprocesora podejmuje Sędzia,

2.8 W przypadku niedostatecznej ilości robotów w klasie Line Follower bez mikroprocesora Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia z robotami w innej klasie.

2.9 Trasa będzie tworzona na bazie białych arkuszy płyt HDF (2 m x 2,8 m) o grubości 3mm. Trasa może składać z maksymalnie 2 połączonych ze sobą płyt. Organizator zapewnia zaklejenie łączeń białą taśmą izolacyjną i gwarantuje uskok pomiędzy płytami poniżej 1 mm

2.10 Trasa zostanie wyklejona czarną taśmą izolacyjną o szerokości pomiędzy 19-20 mm.

2.11 Minimalny promień zakrętu w tej klasie wynosi 30 cm, niedopuszczalne są zakręty pod kątem prostym lub mniejszym.

2.12 Pomiary czasów mierzone będą przez zaawansowany system pomiaru czasu oraz wyliczaniem prędkości średniej całego przejazdu. Start i meta zlokalizowane są w tym samym miejscu – trasa będzie zapętlona.

2.13 W przypadku awarii systemu pomiarowego, będzie dopuszczony średni pomiar zrealizowany przy pomocy stoperów przez co najmniej dwóch sędziów.

2.14 Organizator nie odpowiada za zmienne warunki oświetlenia trasy podczas zawodów.

2.15 Czas przejazdu dłuższy niż 5 minut może byc przerwany przez sędziego

3. Dodatkowe postanowienia

3.1 Roboty muszą być całkowicie autonomiczne,

3.2 W przypadku gdy robot skróci sobie trasę lub dokona zbytniego jej uproszczenia Sędzia może zdecydować o nieważności danego przejazdu,

3.3 Każda próba sterowania i komunikowania się z robotem podczas przejazdu grozi dyskwalifikacją zawodnika/zespołu,

3.4 Wszelkie spory i sytuacje nie opisane w tym Regulaminie rozstrzyga Sędzia lub przedstawiciel Organizatora,

3.5 W strefie serwisowej udostępniona zostanie trasa testowa przygotowana z tego samego materiału co trasy eliminacyjne i finałowe.

3.6 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia korekt do niniejszego regulaminu nie później jednak niż do 2 tygodni przed Zawodami.

Comments