Regulaminy

Regulamin TeenBot Race

opublikowane: 14 sie 2017, 01:52 przez Jaroslaw Kita   [ zaktualizowane 14 sie 2017, 01:53 ]

1. Zasady ogólne

1.1 Zawody składają się z eliminacji oraz finału

1.2 Jeden zespół lub osoba może wystawić tylko jednego robota TeenBot, w przypadku jego defektu będzie możliwa za zgodą sędziego zastąpienie innym robotem jeżeli zawodnik lub drużyna będzie nim dysponowała,

1.3 Podczas eliminacji roboty będą podzielone na grupy, z których awansowa będą tylko te, które uzyskają najlepsze czasy,

1.4 W przypadku remisu oba roboty zostaną dopuszczone do finalnego biegu,

1.5 Do finału może przejść tylko 1 robot danego zawodnika lub zespołu,

2. Specyfikacja robotów i toru

2.1 Dopuszczalne wymiary i waga robota:

Długość: od 10 do 12 cm

Szerokość: 10 do 12 cm

Wysokość: od 8 do 12 cm

Waga: do 500 g

Robot może być sterowany lub autonomiczny.

Do rozgrywek może być dopuszczony robot mieszczący się w dopuszczalnych wymiarach, oparty o Arduino lub platformie zgodną z Arduino. W przypadku wątpliwości o dopuszczeniu do udziału decyduje sędzia zawodów.

2.2 Wymiary robotów będą sprawdzane podczas rejestracji. Dopuszcza się tolerancję wymiarów i wagi na poziomie 1%,

2.3 Rozgrywki będą się toczyły na specjalnie do tego celu przygotowanym torze, który będzie posiadał przeszkody oraz alternatywne ścieżki przejazdu. Powierzchnia toru będzie biała, na torze może mogą być wyznaczone ścieżki w postaci czarnej linii. Przeszkody będą dostosowane do możliwości robotów w tej klasie.

3. Zasady rozgrywki

3.1 Rozgrywka polega na przejechaniu toru w jak najkrótszym czasie. Na torze jednocześnie będą startowały co najmniej 3 roboty,

3.2 Roboty będą startowały z linii startowej, następnie będą mogły podążać jedną ze ścieżek po torze. Każdy robot będzie musiał 3 krotonie przejechać tor. Roboty po biegu będą klasyfikowane według uzyskanego czasu.

3.3 W zależności od liczby uczestników podczas eliminacji będą dozwolone 1 lub 2 biegi. W trakcie finału będzie dozwolony tylko jeden bieg. W sytuacjach losowych decyzję o ponowieniu startu podejmuje sędzia.

3.3 Każdy robot powinien rozpocząć bieg na sygnał sędziego, od którego rozpoczyna się odliczanie czasu,

3.5 Jeżeli któryś z robotów ruszy przed uzyskaniem sygnału startu, zawodnik otrzymuje ostrzeżenie a bieg zostaje powtórzony,

3.6 Drugie ostrzeżenie oznacza dyskwalifikację,

3.7 Robot który jako pierwszy osiągnie metę wygrywa bieg,

3.8 Do finału trafiają roboty mające 6 najkrótszych czasów przejazdu toru,

3.9 Dodatkowo z robotów, które wygrały bieg ale ich czas nie wystarczył do zakwalifikowania się do najlepszej 6, zostaną wybrana 3 z najkrótszymi czasami tworząc dodatkowa grupę w finale,

3.10 W przypadku gdy kilka robotów „się zaklinuje” na torze, jest możliwa interwencja sędziego ale zawodnikom za każdą interwencje sędzi dolicza 1 s do czasu przejazdu,

3.11 Przebieg biegów nadzoruje sędzia.

3.16 Do finału awansuje maksymalnie 9 robotów.

3.17 W przypadku liczby robotów poniżej 9, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wyłącznie finału w trybie: każdy robot ma 3 biegi ws swojej grupie.

4. Wygrana

4.1 Nagradzane są pierwsze 3 miejsca

4.2 O wgranej decyduje najkrótszy czas przejazdu toru

4.3 W przypadku uzyskania przez roboty identycznych czasów (dotyczy 3 najwyższych wyników), będzie przeprowadzony dodatkowy bieg w celu wyłonienia zwycięzcy.

 

5. Dodatkowe postanowienia

5.1 Każdy robot musi spełniać zasady Regulaminu Zawodów pod rygorem dyskwalifikacji

5.2 Decyzja sędziego jest ostateczna,

5.3 Wszelkie spory i sytuacje nie opisane w tym Regulaminie rozstrzyga Sędzia lub przedstawiciel Organizatora

5.4 W strefie serwisowej udostępniony tor testowy,

5.5 Zawodnicy zobowiązani są przystąpienia do walki na czas wyznaczony przez Sędziego,

5.6 W przypadku awarii robota, zawodnikowi/zespołowi przysługuje prawo do 15 min przerwy,

5.7 Nie stawienie się zawodnika/zespołu do walki w ciągu 5 minut na wezwanie sędziego skutkuje przegraniem biegu walkowerem,

5.8 Roboty mogą być całkowicie autonomiczne, całkowicie sterowne lub w trybie mieszanym,

5.9 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia korekt do niniejszego regulaminu nie później jednak niż do 2 tygodni przed Zawodami

Regulamin wyścigu „Dragster FreeStyle”

opublikowane: 24 kwi 2016, 23:27 przez Jaroslaw Kita   [ zaktualizowane 10 maj 2016, 00:40 ]

1. Zasady ogólne

1.1 Zawody składają się z 3 przejazdów podczas eliminacji i 3 przejazdów w trakcie finału

1.2 Wyścig polega na przejechaniu zadanego odcinka (około 5 m) specjalnego toru w jak najkrótszym czasie. Tor posiada pole startowe oraz ograniczające ścianki boczne. Szerokość toru to 50 cm.

1.3 Pojazdy będą startowały w kolejności podejścia do platformy startowej.

1.4 O kwalifikacji pojazdu do finału decyduje średnia czasu z 2 najlepszych przejazdów na trasie eliminacyjnej,

1.5 Do finałów przechodzi 6 konstrukcji z najlepszym czasem,

1.6 Pojazdy w finale startują w kolejności – od najsłabszego do najlepszego czasu przejazdu uzyskanego w eliminacjach,

1.7 Nagradzane będą 3 pierwsze miejsca z listy rankingowej

2. Warunki i ograniczenia

2.1 Całkowita długość pojazdu nie może przekroczyć 45 cm, szerokość 15 cm, wysokość nie jest ograniczona. Waga nie może przekroczyć 800 gram.

2.2 Tylne koła nie mogą przekroczyć średnicy 130 mm

2.3 Przednie koła nie mogą przekroczyć średnicy 100 mm

2.4 Napęd może być dowolna kombinacja, stworzona przez uczestnika – warunkiem jest aby nie wprowadzał zagrożenia dla innych uczestników oraz widzów. Napęd może być mechaniczny (wszelkiego typu sprężyny i gumy) lub elektryczny. Każda konstrukcja zostanie dopuszczona do zawodów za zgodą sędziego, którego decyzja jest ostateczna. Dopuszcza się możliwość dostosowania pojazdu w trakcie przepisowego czasu rozgrywki. W celu uniknięcia nieporozumień można wcześniej zadawać pytania do organizatora pod adresem biuro@legrobot.pl z tytułem „Free Dragster”.

3. Rozgrywka

3.1 Na wezwanie sędziego zawodnicy przygotowują pojazdy do startu, ustawiają na platformie startowej a następnie na komendę „Start” puszczają pojazd.

3.2 Możliwe są maksymalnie 3 przejazdy, z których wybierane są 2 najlepsze i wyliczana z nich jest średnia. W przypadku uszkodzenia się pojazdu na torze uczestnik otrzymuje prawo do dodatkowego przejazdu w czasie trwania eliminacji lub finału. Czas naprawy nie może wpływać na przedłużenie czasu rozgrywki.

4. Wybór zwycięzców:

4.1 Z dwu najlepszych przejazdów w trakcie finału wyliczany jest średni czas, a następnie z tych czasów będzie utworzona tabela klasyfikacji.

4.2 Wygrywają zawodnicy z najkrótszymi czasami.

3. Dodatkowe postanowienia

3.1 Wszelkie spory i sytuacje nie opisane w tym Regulaminie rozstrzyga Sędzia lub przedstawiciel Organizatora,

3.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia korekt do niniejszego regulaminu nie później jednak niż do 2 tygodni przed Zawodami.

Regulamin wyścigu „mousetrap Dragster”

opublikowane: 4 sty 2016, 00:06 przez Jaroslaw Kita   [ zaktualizowane 24 kwi 2016, 23:22 ]

1. Zasady ogólne

1.1 Zawody składają się z 3 przejazdów podczas eliminacji i 3 przejazdów w trakcie finału

1.2 Wyścig polega na przejechaniu zadanego odcinka (około 5 m) specjalnego toru w jak najkrótszym czasie. Tor posiada pochylnię startową (kat nachylenia około 25 stop.) oraz ograniczające ścianki boczne. Szerokość toru to 50 cm.

1.3 Pojazdy będą startowały w kolejności podejścia do platformy startowej.

1.4 O kwalifikacji pojazdu do finału decyduje średnia czasu z 2 najlepszych przejazdów na trasie eliminacyjnej,

1.5 Do finałów przechodzi 12 konstrukcji z najlepszym czasem,

1.6 Pojazdy w finale startują w kolejności – od najsłabszego do najlepszego czasu przejazdu uzyskanego w eliminacjach,

1.7 Nagradzane będzie 10 miejsc z listy rankingowej

2. Warunki i ograniczenia

2.1 Całkowita długość pojazdu nie może przekroczyć 45 cm, wysokość nie jest ograniczona.

2.2 Tylne koła nie mogą przekroczyć średnicy 130 mm

2.3 Przednie koła nie mogą przekroczyć średnicy 100 mm

2.4 Napęd może się składać tylko z jednej, standardowej pułapki na myszy. Pułapkę otrzyma każdy, kto poprawnie zarejestruje się na zawody (link do formularza). Pułapka będzie dostępna w dniu zawodów oraz stanowisko montażowe  - zapewniamy pistolet z klejem na gorąco, wkręty (2.5x10, 3x16 ) oraz odpowiednie wkrętaki.

2.5 Urządzenia z innymi pułapkami niż otrzymane od organizatora nie będą dopuszczone do rozgrywki. Mogą startować w kategorii Dragster FreeStyle.

3. Rozgrywka

3.1 Na wezwanie sędziego zawodnicy przygotowują pojazdy do startu, ustawiają na platformie startowej a następnie na komendę „Start” puszczają pojazd.

3.2 Możliwe są maksymalnie 3 przejazdy, z których wybierane są 2 najlepsze i wyliczana z nich jest średnia. W przypadku uszkodzenia się pojazdu na torze uczestnik otrzymuje prawo do dodatkowego przejazdu w czasie trwania eliminacji lub finału. Czas naprawy nie może wpływać na przedłużenie czasu rozgrywki.

4. Wybór zwycięzców:

4.1 Z dwu najlepszych przejazdów w trakcie finału wyliczany jest średni czas, a następnie z tych czasów będzie utworzona tabela klasyfikacji.

4.2 Wygrywają zawodnicy z najkrótszymi czasami.

3. Dodatkowe postanowienia

3.1 Wszelkie spory i sytuacje nie opisane w tym Regulaminie rozstrzyga Sędzia lub przedstawiciel Organizatora,

3.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia korekt do niniejszego regulaminu nie później jednak niż do 2 tygodni przed Zawodami.


Regulamin konkurencji FreeStyle

opublikowane: 4 sty 2016, 00:05 przez Jaroslaw Kita   [ zaktualizowane 4 sty 2016, 00:12 ]

1. Zasady ogólne

1.1 Celem konkurencji jest prezentacja interesujących projektów z zakresu automatyki i robotyki,

1.2 Nie ma ograniczeń co do gabarytu konstrukcji, konstrukcja powinna być przynajmniej częściowo autonomiczna,

1.3 konstrukcję oceniać będzie publiczność w ankiecie pod kątem:  

    Pomysłowości (0-10 pkt),

    Estetyki i jakości wykonania (0-10 pkt),

    Zaawansowania (0-10 pkt),

    Prezentacji (0-10 pkt),

    Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 40 pkt,

1.4 Uczestnik konkurencji będzie miał indywidualnie wyznaczony czas na prezentacje swojej konstrukcji (czas prezentacji do 5min),

1.5 Uczestnik w wyznaczonym i przygotowanym dla niego stanowisku będzie prezentował swoją konstrukcję przez czas określony w harmonogramie zawodów,

1.6 Konstrukcje mogą być wykonane także z gotowych zestawów (np. LEGO), nie mogą to być jednak gotowe projekty publikowane w Internecie),

1.7 W przypadku dużych gabarytów konstrukcji Uczestnik powinien powiadomić o tym fakcie podczas dokonywania zgłoszenia uczestnictwa oraz określić wymagania.

1.8 Organizator zapewnia przygotowanie stanowiska do prezentacji - w tym stół, krzesło oraz zasilanie, w przypadku innych potrzeb Uczestnik musi to zgłosić najpóźniej do 14 lutego na adres mailowy lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie zawodów,

1.9 Konstrukcja musi być bezpieczna dla Uczestnika, Sędziów oraz Widzów,

1.10 W uzasadnionym przypadku podejrzenia możliwości naruszenia bezpieczeństwa Sędzia lub Organizator Zawodów może podjąć decyzję o zabronieniu uruchamiania konstrukcji

1.11 Nagradzane są 3 pierwsze miejsca

1.12 W przypadku gdy co najmniej 2 roboty otrzymają identyczną liczbę punktów zostanie ogłoszona runda dodatkowa, w której Uczestnicy będą prezentować użytą technologię. Na tej podstawie Sędzia zdecyduje, który robot jest bardzie złożony i przyzna dodatkowe punkty. Dodatkowe punkty zdecydują o zwycięstwie.

1.13 Wszelkie spory i sytuacje nie opisane w tym Regulaminie rozstrzyga Sędzia lub przedstawiciel Organizatora.

1.14 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt do niniejszego regulaminu nie później jednak niż do 2 tygodni przed Zawodami.

Regulamin konkurencji LEGO Sumo

opublikowane: 4 sty 2016, 00:04 przez Jaroslaw Kita   [ zaktualizowane 25 kwi 2016, 22:48 ]

1. Zasady ogólne

1.1 Zawody składają się z eliminacji oraz finału

1.2 Jeden zespół lub osoba może wystawić kilka robotów jednak roboty nie mą być identyczne.

1.3 w eliminacjach roboty będą podzielone na grupy, z których awansowa będą tylko najlepsze do kolejnych etapów rozgrywek,

1.4 W przypadku remisu na miejscach pretendujących do finału, będą prowadzone walki rozstrzygające o przejściu do kolejnego etapu,

1.5 Do finału może przejść tylko 1 robot danego zawodnika,

1.6 Jeżeli zawodnik będzie posiadał więcej niż 1 robota, które będą na liście najlepszych robotów awansujących do finału, zawodnik wybiera spośród nich jednego, który weźmie udział w finale. W miejsce po innych robotach zawodnika, do finału wejdą roboty które były dalej na liście z danej grupy

 

2. Specyfikacja robotów i ringów do walk

2.1 Maksymalne wymiary i waga robota:

Długość: 20 cm

Szerokość: 20 cm

Wysokość: bez ograniczeń

Waga: 2 kg

2.2 Wymiary robotów będą sprawdzane podczas rejestracji. Dopuszcza się tolerancję wymiarów i wagi na poziomie 1%

2.3 Walki będą się toczyły na ringu, które jest czarnym kołem o średnicy 154 cm  z białą obwódką o szerokości 5 cm oraz o grubości od 18 do 24 mm.

2.3 Robot musi być zbudowany tylko z klocków LEGO.

 

3. Zasady walki

3.1 Walka polega na spychaniu się dwóch robotów tej samej kategorii z ringu,

3.2 Roboty są ustawiane naprzeciw siebie na wyznaczonych polach startowych,

3.3 Zawodnicy po ustawieniu robotów na ringu, na znak sędziego uruchamiają roboty i odsuwają się poza wyznaczony obszar (około 1m wokół ringu),

3.4 Każdy robot powinien rozpocząć atak po upływie co najmniej 5 sekund od rozpoczęcia odliczania,

3.5 Jeżeli któryś z robotów ruszy przed upływem 5 sekund, zawodnik otrzymuje ostrzeżenie i runda zostaje powtórzona od nowa.

3.6 Drugie ostrzeżenie oznacza przegraną walkę.

3.7 Robot który jako pierwszy zjedzie lub zostanie zepchnięty z ringu, przegrywa,

3.8 Dotknięcie przez robota obszaru poniżej powierzchni ringu skutkuje przegraniem rundy,

3.9 W przypadku gdy nie będzie można rozstrzygnąć, który z robotów opuścił ring jako pierwszy, walka zostaje powtórzona,

3.10 W przypadku gdy roboty „się zaklinują” a obaj zawodnicy wyrażą zgodę na przerwanie rundy – runda jest powtarzana. Po 4 takich próbach walka kończy się remisem.

3.11 Każda runda nie może trwać dłużej niż 120 sekund, gdy czas zostaje przekroczony następuje powtórzenie rundy.

3.12 Zawodnik który jako pierwszy wygra dwie rundy – zwycięża i otrzymuje 2 punkty.

3.13 Zawodnik, który przegrał otrzymuje 0 punktów.

3.14 W przypadku remisu obaj zawodnicy otrzymują po 1 punkcie.

3.15 Przebieg walk nadzoruje sędzia.

3.16 Do finału awansuje maksymalnie 8 robotów.

3.17 W przypadku liczby robotów poniżej 8, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wyłącznie finału w trybie: każdy robot walczy z każdym.

 

4. Wygrana

4.1 Nagradzane są pierwsze 3 miejsca

4.2 O wgranej decyduje liczba uzyskanych punktów.

4.3 W przypadku zdobycia przez roboty identycznych ilości punktów (dotyczy 3 najwyższych wyników), będą przeprowadzane dodatkowe walki pozwalające na ustalenie zwycięzcy.

 

5. Dodatkowe postanowienia

5.1 Każdy robot musi spełniać zasady Regulaminu Zawodów pod rygorem dyskwalifikacji

5.2 Decyzja sędziego jest ostateczna,

5.3 Wszelkie spory i sytuacje nie opisane w tym Regulaminie rozstrzyga Sędzia lub przedstawiciel Organizatora

5.4 W strefie serwisowej udostępniony ring testowy identyczny jak ten, na których rozgrywane będą walki eliminacyjne i finałowe.

5.5 Organizatorzy w przypadku podejrzenia zbytniej lepkości kół robota zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia tzw. test kartki. Negatywny wynik testu kartki (kartka po postawieniu na niej robota, zostanie uniesiona wraz z nim w powietrze) wstrzymuje możliwość startu robota do momentu uzyskania pozytywnego wyniku nie dłużej jednak niż 15 minut.

5.6 Zawodnicy zobowiązani są przystąpienia do walki na czas wyznaczony przez Sędziego,

5.7 W przypadku awarii robota, zawodnikowi/zespołowi przysługuje prawo do 15 min przerwy,

5.8 Nie stawienie się zawodnika/zespołu do walki w ciągu 5 minut na wezwanie sędziego skutkuje oddaniem pojedynku walkowerem,

5.9 Roboty muszą być całkowicie autonomiczne, dopuszczalne jest jedynie startowanie i zatrzymywanie robota za pomocą pilota,

5.10 Próba sterowania i komunikowania się z robotem podczas walk grozi dyskwalifikacją zawodnika/zespołu z wszystkich konkurencji.

5.11 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia korekt do niniejszego regulaminu nie później jednak niż do 2 tygodni przed Zawodami

Regulamin konkurencji mini Sumo

opublikowane: 4 sty 2016, 00:01 przez Jaroslaw Kita

1. Zasady ogólne

1.1 Zawody składają się z eliminacji oraz finału

1.2 Jeden zespół lub osoba może wystawić kilka robotów jednak roboty nie mą być identyczne.

1.3 w eliminacjach roboty będą podzielone na grupy, z których awansowa będą tylko najlepsze do kolejnych etapów rozgrywek,

1.4 W przypadku remisu na miejscach pretendujących do finału, będą prowadzone walki rozstrzygające o przejściu do kolejnego etapu,

1.5 Do finału może przejść tylko 1 robot danego zawodnika,

1.6 Jeżeli zawodnik będzie posiadał więcej niż 1 robot, które będą na liście najlepszych robotów awansujących do finału, zawodnik wybiera spośród nich jednego, który weźmie udział w finale. W miejsce po innych robotach zawodnika, do finału wejdą roboty które były dalej na liście z danej grupy

 

2. Specyfikacja robotów i ringów do walk

2.1 Maksymalne wymiary i waga robota:

Długość: 10 cm

Szerokość: 10 cm

Wysokość: bez ograniczeń

Waga: 500 g

2.2 Wymiary robotów będą sprawdzane podczas rejestracji. Dopuszcza się tolerancję wymiarów i wagi na poziomie 1%, czyli:

2.3 Walki będą się toczyły na ringu, które jest czarnym kołem o średnicy 77 cm  z białą obwódką o szerokości 2,5 cm oraz o grubości od 18 do 24 mm.

 

3. Zasady walki

3.1 Walka polega na spychaniu się dwóch robotów tej samej kategorii z ringu,

3.2 Robity są ustawiane naprzeciw siebie na wyznaczonych polach startowych,

3.3 Zawodnicy po ustawieniu robotów na ringu, na znak sędziego uruchamiają roboty i odsuwają się poza wyznaczony obszar (około 1m wokół ringu),

3.4 Każdy robot powinien rozpocząć atak po upływie co najmniej 5 sekund od rozpoczęcia odliczania,

3.5 Jeżeli któryś z robotów ruszy przed upływem 5 sekund, zawodnik otrzymuje ostrzeżenie i runda zostaje powtórzona od nowa.

3.6 Drugie ostrzeżenie oznacza przegraną walkę.

3.7 Robot który jako pierwszy zjedzie lub zostanie zepchnięty z ringu, przegrywa,

3.8 Dotknięcie przez robota obszaru poniżej powierzchni ringu skutkuje przegraniem rundy,

3.9 W przypadku gdy nie będzie można rozstrzygnąć, który z robotów opuścił ring jako pierwszy, walka zostaje powtórzona,

3.10 W przypadku gdy roboty „się zaklinują” a obaj zawodnicy wyrażą zgodę na przerwanie rundy – runda jest powtarzana. Po 4 takich próbach walka kończy się remisem.

3.11 Każda runda nie może trwać dłużej niż 120 sekund, gdy czas zostaje przekroczony następuje 21. powtórzenie rundy.

3.12 Zawodnik który jako pierwszy wygra dwie rundy – zwycięża i otrzymuje 2 punkty.

3.13 Zawodnik, który przegrał otrzymuje 0 punktów.

3.14 W przypadku remisu obaj zawodnicy otrzymują po 1 punkcie.

3.15 Przebieg walk nadzoruje sędzia.

3.16 Do finału awansują maksymalnie 4 roboty.

3.17 O kolejności miejsc w finale decyduje liczba zdobytych punktów, w trakcie zmagań w trybie: każdy robot walczy z każdym.

 

4. Wygrana

4.1 Nagradzane są pierwsze 3 miejsca

4.2 O wgranej decyduje liczba uzyskanych punktów.

4.3 W przypadku zdobycia przez roboty identycznych ilości punktów (dotyczy 3 najwyższych wyników), będą przeprowadzane dodatkowe walki pozwalające na ustalenie zwyciuęzcy.

 

5. Dodatkowe postanowienia

5.1 Każdy robot musi spełniać zasady Regulaminu Zawodów pod rygorem dyskwalifikacji

5.2 Decyzja sędziego jest ostateczna,

5.3 Wszelkie spory i sytuacje nie opisane w tym Regulaminie rozstrzyga Sędzia lub przedstawiciel Organizatora

5.4 W strefie serwisowej udostępniony ring testowy identyczny jak ten, na których rozgrywane będą walki eliminacyjne i finałowe.

5.5 Organizatorzy w przypadku podejrzenia zbytniej lepkości kół robota zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia tzw. test kartki. Negatywny wynik testu kartki (kartka po postawieniu na niej robota, zostanie uniesiona wraz z nim w powietrze) wstrzymuje możliwość startu robota do momentu uzyskania pozytywnego wyniku nie dłużej jednak niż 15 minut.

5.6 Zawodnicy zobowiązani są przystąpienia do walki na czas wyznaczony przez Sędziego,

5.7 W przypadku awarii robota, zawodnikowi/zespołowi przysługuje prawo do 15 min przerwy,

5.8 Nie stawienie się zawodnika/zespołu do walki w ciągu 5 minut na wezwanie sędziego skutkuje oddaniem pojedynku walkowerem,

5.9 Roboty muszą być całkowicie autonomiczne, dopuszczalne jest jedynie startowanie i zatrzymywanie robota za pomocą pilota,

5.10 Próba sterowania i komunikowania się z robotem podczas walk grozi dyskwalifikacją zawodnika/zespołu z wszystkich konkurencji.

5.11 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia korekt do niniejszego regulaminu nie później jednak niż do 2 tygodni przed Zawodami

Regulamin konkurencji TennBot Sumo

opublikowane: 4 sty 2016, 00:01 przez Jaroslaw Kita   [ zaktualizowane 9 cze 2017, 11:41 ]

1. Zasady ogólne

1.1 Zawody składają się z eliminacji oraz finału

1.2 Jeden zespół lub osoba może wystawić kilka robotów TeenBot.

1.3 w eliminacjach roboty będą podzielone na grupy, z których awansowa będą tylko najlepsze do kolejnych etapów rozgrywek,

1.4 W przypadku remisu na miejscach pretendujących do finału, będą prowadzone walki rozstrzygające o przejściu do kolejnego etapu,

1.5 Do finału może przejść tylko 1 robot danego zawodnika,

1.6 Jeżeli zawodnik będzie posiadał więcej niż 1 robota, które będą na liście najlepszych robotów awansujących do finału, zawodnik wybiera spośród nich jednego, który weźmie udział w finale. W miejsce po innych robotach zawodnika, do finału wejdą roboty które były dalej na liście z danej grupy

2. Specyfikacja robotów i ringów do walk

2.1 Maksymalne wymiary i waga robota:

Długość: 12 cm

Szerokość: 10 cm

Wysokość: 12 cm

Waga: do 500 g

2.2 Wymiary robotów będą sprawdzane podczas rejestracji. Dopuszcza się tolerancję wymiarów i wagi na poziomie 1%, czyli:

2.3 Walki będą się toczyły na ringu, które jest czarnym kołem o średnicy 77 cm  z białą obwódką o szerokości 5 cm.

3. Zasady walki

3.1 Walka polega na spychaniu się dwóch robotów tej samej kategorii z ringu,

3,2 Robity są ustawiane naprzeciw siebie na wyznaczonych polach startowych,

3.3 Zawodnicy po ustawieniu robotów na ringu, na znak sędziego uruchamiają roboty i odsuwają się poza wyznaczony obszar (około 0,6 m wokół ringu),

3.4 Każdy robot powinien rozpocząć atak po upływie co najmniej 5 sekund od rozpoczęcia odliczania,

3.5 Jeżeli któryś z robotów ruszy przed upływem 5 sekund, zawodnik otrzymuje ostrzeżenie i runda zostaje powtórzona od nowa.

3.6 Drugie ostrzeżenie oznacza przegraną walkę.

3.7 Robot który jako pierwszy zjedzie lub zostanie zepchnięty z ringu, przegrywa,

3.8 Dotknięcie przez robota obszaru poniżej powierzchni ringu skutkuje przegraniem rundy,

3.9 W przypadku gdy nie będzie można rozstrzygnąć, który z robotów opuścił ring jako pierwszy, walka zostaje powtórzona,

3.10 W przypadku gdy roboty „się zaklinują” a obaj zawodnicy wyrażą zgodę na przerwanie rundy – runda jest powtarzana. Po 4 takich próbach walka kończy się remisem.

3.11 Każda runda nie może trwać dłużej niż 60 sekund, gdy czas zostaje przekroczony następuje powtórzenie rundy.

3.12 Zawodnik który jako pierwszy wygra dwie rundy – zwycięża i otrzymuje 2 punkty.

3.13 Zawodnik, który przegrał otrzymuje 0 punktów.

3.14 W przypadku remisu obaj zawodnicy otrzymują po 1 punkcie.

3.15 Przebieg walk nadzoruje sędzia.

3.16 Do finału awansuje maksymalnie 8 robotów.

3.17 W przypadku liczby robotów poniżej 8, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wyłącznie finału w trybie: każdy robot walczy z każdym.

 

4. Wygrana

4.1 Nagradzane są pierwsze 3 miejsca

4.2 O wgranej decyduje liczba uzyskanych punktów.

4.3 W przypadku zdobycia przez roboty identycznych ilości punktów (dotyczy 3 najwyższych wyników), będą przeprowadzane dodatkowe walki pozwalające na ustalenie zwycięzcy.

 

5. Dodatkowe postanowienia

5.1 Każdy robot musi spełniać zasady Regulaminu Zawodów pod rygorem dyskwalifikacji

5.2 Decyzja sędziego jest ostateczna,

5.3 Wszelkie spory i sytuacje nie opisane w tym Regulaminie rozstrzyga Sędzia lub przedstawiciel Organizatora

5.4 W strefie serwisowej udostępniony ring testowy identyczny jak ten, na których rozgrywane będą walki eliminacyjne i finałowe.

5.5 Organizatorzy w przypadku podejrzenia zbytniej lepkości kół robota zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia tzw. test kartki. Negatywny wynik testu kartki (kartka po postawieniu na niej robota, zostanie uniesiona wraz z nim w powietrze) wstrzymuje możliwość startu robota do momentu uzyskania pozytywnego wyniku nie dłużej jednak niż 15 minut.

5.6 Zawodnicy zobowiązani są przystąpienia do walki na czas wyznaczony przez Sędziego,

5.7 W przypadku awarii robota, zawodnikowi/zespołowi przysługuje prawo do 15 min przerwy,

5.8 Nie stawienie się zawodnika/zespołu do walki w ciągu 5 minut na wezwanie sędziego skutkuje oddaniem pojedynku walkowerem,

5.9 Roboty muszą być całkowicie autonomiczne, dopuszczalne jest jedynie startowanie i zatrzymywanie robota za pomocą pilota,

5.10 Próba sterowania i komunikowania się z robotem podczas walk grozi dyskwalifikacją zawodnika/zespołu z wszystkich konkurencji.

5.11 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia korekt do niniejszego regulaminu nie później jednak niż do 2 tygodni przed Zawodami

Regulamin Line Follower Arduino

opublikowane: 4 sty 2016, 00:00 przez Jaroslaw Kita   [ zaktualizowane 9 cze 2017, 11:51 ]

1. Zasady ogólne

1.1 Zawody składają się z eliminacji oraz finału,

1.2 Zawodnik ma prawo do 4 startów w eliminacjach, w czasie gdy trasa jest otwarta,

1.3 Zadaniem konkurencji jest przejechanie robota po wyznaczonej trasie w jak najkrótszym

czasie,

1.4 Do przejścia robota do finału decyduje średnia czasu z 2 najlepszych przejazdów na trasie eliminacyjnej,

1.5 Do finałów przechodzi 10 robotów z najlepszym czasem,

1.6 Nie ma ograniczenia co do ilości robotów danego zawodnika/zespołu, które mogą przejść do

finału,

1.7 Roboty w finale startują w kolejności – od najsłabszego do najlepszego czasu przejazdu uzyskanego w eliminacjach,

1.8 W finale zawodnicy mają do dyspozycji 3 próby przejazdów – do utworzenia listy rankingowej brany będzie najlepszy czas danego robota,

1.9 Nagradzane będą 3 pierwsze miejsca z listy rankingowej.

2. Specyfikacja robota i trasy

2.1 Robot musi mieć wymiary nie większe od kartki formatu A4 (210x297 mm),

2.2 Wysokość robota nie może przekraczać 25 cm,

2.3 Waga robota nie jest ograniczona,

2.4 W kategorii Line Follower Arduino mogą jedynie startować roboty oparte o platformę Arduino lub zgodnego z Arduino (dopuszczono TeenBot'a ).

2.5 Elektronika robota może zawierać tylko jeden procesor Atmega 328 lub 168 z wgranym i aktywnym bootloader'em Arduino, Dodatkowo elektronika może zawierać mostek H oraz niezbędne czujniki.

2.6 Roboty mogą być budowane z fabrycznych modułów (silniki, przekładnie, podwozia, koła, zasilanie).

2.7 Ostateczną decyzję o starcie robota klasy Line Follower Arduino podejmuje Sędzia,

2.8 W przypadku niedostatecznej ilości robotów w klasie Line Follower Arduino Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia z robotami w innej klasie.

2.9 Trasa będzie tworzona na bazie białych arkuszy płyt HDF (2 m x 2,8 m) o grubości 3mm. Trasa może składać z maksymalnie 2 połączonych ze sobą płyt. Organizator zapewnia zaklejenie łączeń białą taśmą izolacyjną i gwarantuje uskok pomiędzy płytami poniżej 1 mm

2.10 Trasa zostanie wyklejona czarną taśmą izolacyjną o szerokości pomiędzy 19-20 mm.

2.11 Minimalny promień zakrętu w tej klasie wynosi 20 cm, dopuszczalne są zakręty pod kątem prostym lub mniejszym.

2.12 Pomiary czasów mierzone będą przez zaawansowany system pomiaru czasu oraz wyliczaniem prędkości średniej całego przejazdu. Start i meta zlokalizowane są w tym samym miejscu – trasa będzie zapętlona.

2.13 W przypadku awarii systemu pomiarowego, będzie dopuszczony średni pomiar zrealizowany przy pomocy stoperów przez co najmniej dwóch sędziów.

2.14 Organizator nie odpowiada za zmienne warunki oświetlenia trasy podczas zawodów.

2.15 Po przekroczeniu czasu przejazdu powyżej 3 minut, Sędzia może przerwać przejazd.

3. Dodatkowe postanowienia

3.1 Roboty muszą być całkowicie autonomiczne,

3.2 W przypadku gdy robot skróci sobie trasę lub dokona zbytniego jej uproszczenia Sędzia może zdecydować o nieważności danego przejazdu, ma do tego prawo robot zjedzie z trasy na odcinek dłuższy niż 20cm,

3.3 Każda próba sterowania i komunikowania się z robotem podczas przejazdu grozi dyskwalifikacją zawodnika/zespołu,

3.4 Wszelkie spory i sytuacje nie opisane w tym Regulaminie rozstrzyga Sędzia lub przedstawiciel Organizatora,

3.5 W strefie serwisowej udostępniona zostanie trasa testowa przygotowana z tego samego materiału co trasy eliminacyjne i finałowe.

3.6 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia korekt do niniejszego regulaminu nie później jednak niż do 2 tygodni przed Zawodami.

Regulamin Line Follower bez mikroprocesora

opublikowane: 3 sty 2016, 23:51 przez Jaroslaw Kita   [ zaktualizowane 3 sty 2016, 23:58 ]

1. Zasady ogólne

1.1 Zawody składają się z eliminacji oraz finału,

1.2 Zawodnik ma prawo do 4 startów w eliminacjach, w czasie gdy trasa jest otwarta,

1.3 Zadaniem konkurencji jest przejechanie robota po wyznaczonej trasie w jak najkrótszym

czasie,

1.4 Do przejścia robota do finału decyduje średnia czasu z 2 najlepszych przejazdów na trasie eliminacyjnej,

1.5 Do finałów przechodzi 10 robotów z najlepszym czasem,

1.6 Nie ma ograniczenia co do ilości robotów danego zawodnika/zespołu, które mogą przejść do

finału,

1.7 Roboty w finale startują w kolejności – od najsłabszego do najlepszego czasu przejazdu uzyskanego w eliminacjach,

1.8 W finale zawodnicy mają do dyspozycji 3 próby przejazdów – do utworzenia listy rankingowej brany będzie najlepszy czas danego robota,

1.9 Nagradzane będą 3 pierwsze miejsca z listy rankingowej.

2. Specyfikacja robota i trasy

2.1 Robot musi mieć wymiary nie większe od kartki formatu A4 (210x297 mm),

2.2 Wysokość robota nie może przekraczać 25 cm,

2.3 Waga robota nie jest ograniczona,

2.4 W kategorii Line Follower bez mikroprocesora mogą jedynie startować roboty nie posiadające w swojej elektronice żadnego procesora.

2.5 Elektronika robota może zawierać układy scalone inne niż mikroprocesory, jednak układy te także nie mogą mieć możliwości programowania.

2.6 Roboty mogą być budowane z fabrycznych modułów (silniki, przekładnie, podwozia, koła, zasilanie) z pominięciem elektroniki sterującej pracą robota,

2.7 Ostateczną decyzję o starcie robota klasy Line Follower bez mikroprocesora podejmuje Sędzia,

2.8 W przypadku niedostatecznej ilości robotów w klasie Line Follower bez mikroprocesora Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia z robotami w innej klasie.

2.9 Trasa będzie tworzona na bazie białych arkuszy płyt HDF (2 m x 2,8 m) o grubości 3mm. Trasa może składać z maksymalnie 2 połączonych ze sobą płyt. Organizator zapewnia zaklejenie łączeń białą taśmą izolacyjną i gwarantuje uskok pomiędzy płytami poniżej 1 mm

2.10 Trasa zostanie wyklejona czarną taśmą izolacyjną o szerokości pomiędzy 19-20 mm.

2.11 Minimalny promień zakrętu w tej klasie wynosi 30 cm, niedopuszczalne są zakręty pod kątem prostym lub mniejszym.

2.12 Pomiary czasów mierzone będą przez zaawansowany system pomiaru czasu oraz wyliczaniem prędkości średniej całego przejazdu. Start i meta zlokalizowane są w tym samym miejscu – trasa będzie zapętlona.

2.13 W przypadku awarii systemu pomiarowego, będzie dopuszczony średni pomiar zrealizowany przy pomocy stoperów przez co najmniej dwóch sędziów.

2.14 Organizator nie odpowiada za zmienne warunki oświetlenia trasy podczas zawodów.

2.15 Czas przejazdu dłuższy niż 5 minut może byc przerwany przez sędziego

3. Dodatkowe postanowienia

3.1 Roboty muszą być całkowicie autonomiczne,

3.2 W przypadku gdy robot skróci sobie trasę lub dokona zbytniego jej uproszczenia Sędzia może zdecydować o nieważności danego przejazdu,

3.3 Każda próba sterowania i komunikowania się z robotem podczas przejazdu grozi dyskwalifikacją zawodnika/zespołu,

3.4 Wszelkie spory i sytuacje nie opisane w tym Regulaminie rozstrzyga Sędzia lub przedstawiciel Organizatora,

3.5 W strefie serwisowej udostępniona zostanie trasa testowa przygotowana z tego samego materiału co trasy eliminacyjne i finałowe.

3.6 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia korekt do niniejszego regulaminu nie później jednak niż do 2 tygodni przed Zawodami.

1-9 of 9