Konkurencja SUMO

opublikowane: 15 lut 2016, 14:07 przez Jaroslaw Kita

SUMO

Nazwa konkurencji pochodzi od narodowego sportu w Japonii, toczonego przez dwu zawodników na okrągłym ringu, zwanym „Dohyo”. Podczas tej konkurencji pojedynek toczą ze sobą 2 autonomiczne roboty, nad którym czuwa operator wyznaczony przez drużynę. Drużyna może składać się maksymalnie z 4 zawodników i pełnoletniego opiekuna w przypadku gdy zawodnicy będą niepełnoletni. Pojedynek toczy się wewnątrz ringu także, nazywanego „Dohyo” według zasad zawartych w regulaminie. Walka kończy się zdobyciem 2 punktów („Yuko”), przyznawanych za każdorazowe wypchniecie drugiego zawodnika (robota) poza obrys ringu.

Opis pola walki.

Dla kategorii SUMO Ring ma kształt walca o średnicy 154 cm  i grubości 5 cm. Wykonany z drewna, powleczony czarną gumą. Krawędź zewnętrzna zaznaczona jest białym pierścieniem o grubości 5 cm, przy czym linia boczna jest zaliczana do wnętrza ringu. Linie startowe („skirisen”) są oznaczone kolorem brązowym i umieszczone są symetrycznie względem środka ringu w odległości 10 cm, długość tych linii wynosi 20 cm a grubość 2 cm.

Wokół ringu jest wydzielony obszar zewnętrzny, jego średnica jest większa o 100 cm od średnicy ringu. Podczas trwania pojedynku nikt ani nic nie może znajdować się w obszarze zewnętrznym ringu.

Opis wymogów jakie musi spełnić robot

Robot musi poruszać samodzielnmie, w pełni autonowmicznie. W kategorii SUMO roboty muszą posiadać następujące wymiary: długość 20 cm, szerokość 20 cm, wysokość bez ograniczeń. Przed walką podczas testu wymiaru robot musi zmieścić się w pudełku o wymiarach wewnętrznych 20x20 cm. Dodatkowo waga robota nie może przekraczać 3 kg. W tej kategorii brak ograniczeń co do typu konstrukcji i użytej elektroniki.


Robot powinien być odporny na zmieniające się w trakcie zawodów warunki zewnętrzne, takie jak oświetlenie pomieszczenia i inne czynniki zewnętrzne.

Ze względów bezpieczeństwa wprowadzone są ograniczenia w projektowaniu robotów:

- zakaz montowania urządzeń, które mogą celowo zakłócać działanie przeciwnika

- zakaz montowania części i urządzeń, które mogą uszkodzić lub zarysować ring

- zakaz montowania części i urządzeń, które wydzielają płyny, proszki lub gaz

- zakaz montowania urządzeń strzelających

- zakaz montowania urządzeń emitujących duże ilości ciepła,

- zakaz montowania części i urządzeń, pzytwierdzających go do ringu (przyssawki, klej)

Zasady walki.

Walka składa się z trzech pojedynków i toczy się do dwóch wygranych. Jeżeli żaden z

zawodników nie zdobył punku Yuko o wybraniu zwycięzcy decydują sędziowie. W sytuacji,

gdy żaden z robotów nie zdobył wyraźnej przewagi, może być rozegrana dodatkowa, 3

minutowa walka

Przed każdym pojedynkiem opiekunowie robotów składają sobie nawzajem ukłon przed ułożeniem robotów na Dohyo. Kolejność ustawiania robotów podczas pierwszego starcia jest losowa. Sędzia rzuca monetą, a drużyna, która przegra losowanie, ustawia robota jako pierwsza. Roboty muszą być ustawione tak aby co najmniej 1 cm krawędzi robota dotykał linii startowej.

Po ustawieniu robotów, sędzia daje znak startowy, zawodnicy uruchamiają roboty i niezwłocznie opuszczają zewnętrzny ring. Roboty muszą się uruchomić po 5 sekundach od dania znaku startu przez sędziego. Wcześniejsze podjęcie działań przez robota prowadzi do jego dyskwalifikacji.

Walka kończy się ogłoszeniem zwycięzcy, który zdobył dwa punkty Yuko lub jego przeciwnik został dwukrotnie zdyskwalifikowany. Operatorzy podnoszą swoje roboty i składają sobie nawzajem ukłon.

Przyznanie punktu Yuko następuje gdy:

- robot wypchnie przeciwnika poza obszar ringu zgodnie z regulaminem

- przeciwnik sam wyjedzie poza za ring (z dowolnego powodu)

- przeciwnik zostanie zdyskwalifikowany lub otrzyma dwa ostrzeżenia za naruszenie regulaminu w trakcie danego pojedynku

Rozgrywki

Zawody w tej kategorii są rozgrywane w systemie pucharowym. Jeżeli liczba zgłoszonych drużyn jest odpowiednio duża, przeprowadzona zostanie także faza grupowa, która wyłoni najlepsze roboty przechodzące do fazy finałowej.

Przed rozpoczęciem zawodów roboty powinny przejść homologację, która ma na celu wykazać zdolność robota do efektywnej walki. Homologacja z dwu zadań:

- robot musi odnaleźć i zepchnąć z ringu pudło kartonowe,  ustawione z boku robota w czasie 60 sekund

- robot musi odnaleźć i zepchnąć z ringu pudło kartonowe  ustawione z tyłu robota w czasie 75 sekund

Dodatkowo robot może przegrać walkę przez naruszenie regulaminu, w szczególności gdy:

- opiekun robota się nie stawi na wezwanie sędziego na początek Pojedynku

- którykolwiek z członków drużyny lub opiekun robota będzie uniemożliwiał prowadzenie dalszej rozgrywki, np. poprzez celowe zniszczenie Dohyo lub uszkodzenie przeciwnika

Ostrzeżenia i naruszenia regulaminu

Zawodniku lub drużyna może otrzymać ostrzeżenie, w przypadku gdy którykolwiek członek drużyny:

- wejdzie w obszar Dohyo przed ogłoszeniem końca meczu przez sędziego

- przygotowania do wznowienia pojedynku (przerwane przez sędziego) trwają dłużej niż czas wyznaczony przez sędziego

- robot podejmie działanie przed upłynięciem 5 sekund

- dowolne inne czynności uważane za niesportowe zachowanie (w tym używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne).

- od robota oderwie się część o masie powyżej 10 g

- robot przestanie się poruszać w Dohyo

- z robota wydobywa się dym lub ogień

Dyskwalifikacja i zakaz udziału w zawodach może nastąpić gdy:

- robot nie spełnia wymagań konstrukcyjnych w wymienionych w regulaminu

- którykolwiek z członków drużyny wykazuje niesportowe zachowanie np. będzie używał słów uznawanych potocznie za wulgarne, obrażał przeciwnika lub sędziego.


Comments