Opis konkurencji

Kategorja Dragster FreeStyle

opublikowane: 25 kwi 2016, 00:34 przez Jaroslaw Kita

Wyścig dragsterów to konkurencja dla wszystkich chętnych, dla  wszystkich który chcą się wspaniale bawić we wspólnej rywalizacji. Konstrukcje są tego typu są konstrukcjami mechanicznymi. Ta konkurencja umożliwia pokazanie swojej pomysłowości, jedynymi ograniczeniami jest wielkość konstrukcji: tylne koła nie mogą przekroczyć rozmiaru 130 mm średnicy (rozmiar  standardowej płyty CD lub DVD), całkowita długość konstrukcji 450 mm  a szerokość 150 mm. Napęd dowolny z wyłączeniem  napędów na spalinowych i wybuchowych. Sposób przeniesienia napędu jest dowolny, może być ramieniem, poprzez przekładnię pasową lub zębatą itp.

Kategoria ta pozwala na uruchomienie twórczej inwencji, co w rezultacie powinno zaowocować ciekawą konstrukcją. Tak naprawdę budowa pojazdu w najprostszej wersji to jeden wieczór, bardziej skomplikowanej to weekend.

Poniżej ograniczenia konstrukcyjne dotyczące konstrukcji:


Kategorja mousetrap Dragster

opublikowane: 15 lut 2016, 14:27 przez Jaroslaw Kita   [ zaktualizowane 13 lut 2017, 02:17 ]

Wyścig dragsterów to konkurencja dla wszystkich chętnych, dla  wszystkich który chcą się wspaniale bawić we wspólnej rywalizacji. Konstrukcje są tego typu są konstrukcjami mechanicznymi, z założeniem że tylne koła są wielkości płyty CD lub DVD a napędem jest pojedyncza pułapka na myszy. Sposób przeniesienia napędu jest dowolny, może być ramieniem (długim lub krótkim), poprzez przekładnię itp.

Kategoria ta pozwala na uruchomienie twórczej inwencji, co w rezultacie powinno zaowocować ciekawą konstrukcją. Tak naprawdę budowa pojazdu w najprostszej wersji to jeden wieczór, bardziej skomplikowanej to weekend.

Poniżej ograniczenia konstrukcyjne dotyczące konstrukcji:

Uwaga: do zawodów zostaną dopuszczone tylko urządzenia zbudowane w oparciu, o pułapkę otrzymaną od LegRobot, po rejestracji się jako uczestnik zawodów lub w dniu zawodów (w części serwisowej będą znajdowały się niezbędne narzędzia do jej montażu). Każda inna konstrukcja nie spełniająca wymogów, będzie mogła startować w kategorii Dragster FreeStyle.

Zdjęcia z zawodów: 

      

Konkurencja Line Follower bez mikroprocesora

opublikowane: 15 lut 2016, 14:19 przez Jaroslaw Kita   [ zaktualizowane 15 lut 2016, 14:19 ]

Line Follower bez mikroprocesora

Nazwa tej konkurencji pochodzi od specyfiki rozgrywki, która polega na jak najszybszym przejeździe po torze, który wyznacza czarna linia. Robot musi sam śledzić przebieg linii przy pomocy czujników, nie może jej opuszczać ponieważ to grozi dyskwalifikacją. Konkurencję wygrywa ten robot, który najszybciej przejedzie cały tor. Kategoria bez mikroprocesora oznacza, że robot w swojej budowie nie moze zawierać żadengo mikroprocesora.

Założenia trasy

Trasa będzie utworzona na planszy, na której będą rozgrywane zawody, zostanie zbudowana z całych arkuszy białych płyt HDF (2800 mm x 200 mm). Organizator zapewnia zaklejenie łączenia białą taśmą izolacyjną i gwarantuje uskok pomiędzy płytami nie większy niż 1mm.

Trasa będzie zaznaczona czarną taśmą izolacyjną o szerokości 19 mm.

Wokół trasy zostanie wytyczona strefa ok. 0,5m. W tej strefie będą mogli znajdować się sędziowie oraz członkowie drużyny, której robot dokonuje przejazdu. Trasa składa się z odcinków prostych, łuków oraz zakrętów.

Wymagania w stosunku do robotów

Robot musi być autonomiczny a jego rozmiar nie może przekroczyć kartki A4, wysokość robota nie jest ograniczona. Brak ograniczeń co do budowy oraz rozwiązań konstrukcyjnych, jedynym ograniczeniem jest brak w elektronice układu mikroprocesorowego (nie może się znajdować fizycznie). Dozwolone są układy cyfrowe jako elementy logiki. Robot w trakcie przejazdu nie może uszkodzić trasy oraz wpływać na pracę przyrządów pomiarowych.

Drużyna musi skonstruować robota samodzielnie, roboty kupione w sklepach lub internecie jako gotowe zestawy podlegają dyskwalifikacji.

Zasady konkurencji „Line follower”

Zawody rozgrywają się w dwóch fazach: eliminacyjnej oraz finałowej.

Parametrem decydującym o kolejności zawodników podczas poszczególnych etapów jest jak najkrótszy czas przejazdu.

W sytuacji gdy dwie lub więcej drużyn mają taki sam czas, zostanie przeprowadzony dodatkowy przejazd na jednej z tras eliminacyjnych. Drużyny zostaną sklasyfikowane według czasu przejazdu od najkrótszego do najdłuższego.

Kategoria FreeStyle

opublikowane: 15 lut 2016, 14:17 przez Jaroslaw Kita

FreeStyle

W kategorii freestyle nie ma żadnych reguł a jedynym ograniczeniem jest inwencja twórcza. Jedynym zadaniem robota jest urzec publiczność, która będzie w formie ankiety wybierać najciekawsze rozwiązanie. Oczywiście wszystkie roboty muszą spełniać postanowienia regulaminu.

Wymagania w stosunku do robotów

Robot musi być własnoręcznie zbudowany przez drużynę (lub pojedynczego zawodnika), można użyć konstrukcji gotowych (pod warunkiem znacznej przebudowy pod kątem nowych możliwości), po uregulowaniu wszelkich sprawy związanych z prawami autorskimi .

Konkurencja mini SUMO

opublikowane: 15 lut 2016, 14:15 przez Jaroslaw Kita

mini SUMO

Nazwa pochodzi od narodowego sportu w Japonii, toczonego przez dwu zawodników na okrągłym ringu, zwanym „Dohyo”, przedrostek mini pojawia się ze względu na rozmiary robotów. Podczas tej konkurencji pojedynek toczą ze sobą 2 autonomiczne roboty, nad którym czuwa operator wyznaczony przez drużynę. Drużyna może składać się maksymalnie z 4 zawodników i pełnoletniego opiekuna w przypadku gdy zawodnicy będą niepełnoletni. Pojedynek toczy się wewnątrz ringu także, nazywanego „Dohyo” według zasad zawartych w regulaminie. Walka kończy się zdobyciem 2 punktów („Yuko”), przyznawanych za każdorazowe wypchniecie drugiego zawodnika (robota) poza obrys ringu.

Opis pola walki

Dla kategorii mini SUMO Ring ma kształt walca o średnicy 77 cm  i grubości 2,5 cm. Wykonany jest z drewna, powleczony czarną gumą. Krawędź zewnętrzna zaznaczona jest białym pierścieniem o grubości 2,5 cm, przy czym linia boczna jest zaliczana do wnętrza ringu. Linie startowe („skirisen”) są oznaczone kolorem brązowym i umieszczone są symetrycznie względem środka ringu w odległości 10 cm, długość tych linii wynosi 10 cm a grubość 1 cm.

Wokół ringu jest wydzielony obszar zewnętrzny, jego średnica jest większa o 50 cm od średnicy ringu. Podczas trwania pojedynku nikt ani nic nie może znajdować się w obszarze zewnętrznym ringu.

Opis wymogów jakie musi spełaniać robot

W kategorii mini mini SUMO roboty muszą posiadać następujące wymiary: długość 10 cm, szerokość 10 cm, wysokość bez ograniczeń. Przed walką podczas testu wymiaru robot musi zmieścić się w pudełku o wymiarach wewnętrznych 10x10 cm. Dodatkowo waga robota nie może przekraczać 500 g. W tej kategorii brak ograniczeń co do typu konstrukcji i użytej elektroniki.


Robot powinien być odporny na zmieniające się w trakcie zawodów warunki zewnętrzne, takie jak oświetlenie pomieszczenia i inne czynniki zewnętrzne.

Ze względów bezpieczeństwa wprowadzone są ograniczenia w projektowaniu robotów:

- zakaz montowania urządzeń, które mogą celowo zakłócać działanie przeciwnika

- zakaz montowania części i urządzeń, które mogą uszkodzić lub zarysować ring

- zakaz montowania części i urządzeń, które wydzielają płyny, proszki lub gaz

- zakaz montowania urządzeń strzelających

- zakaz montowania urządzeń emitujących duże ilości ciepła,

- zakaz montowania części i urządzeń, pzytwierdzających go do ringu (przyssawki,

klej)

 

Zasady walki

Walka składa się z trzech pojedynków i toczy się do dwóch wygranych. Jeżeli żaden z zawodników nie zdobył punku Yuko o wybraniu zwycięzcy decydują sędziowie. W sytuacji, gdy żaden z robotów nie zdobył wyraźnej przewagi, może być rozegrana dodatkowa, 3 minutowa walka

Przed każdym pojedynkiem opiekunowie robotów składają sobie nawzajem ukłon przed ułożeniem robotów na Dohyo. Kolejność ustawiania robotów podczas pierwszego starcia jest losowa. Sędzia rzuca monetą, a drużyna, która przegra losowanie, ustawia robota jako pierwsza. Roboty muszą być ustawione tak aby co najmniej 1 cm krawędzi robota dotykał linii startowej.

Po ustawieniu robotów, sędzia daje znak startowy, zawodnicy uruchamiają roboty i niezwłocznie opuszczają zewnętrzny ring. Roboty muszą się uruchomić po 5 sekundach od dania znaku startu przez sędziego. Wcześniejsze podjęcie działań przez robota prowadzi do jego dyskwalifikacji.

Walka kończy się ogłoszeniem zwycięzcy, który zdobył dwa punkty Yuko lub jego

przeciwnik został dwukrotnie zdyskwalifikowany. Operatorzy podnoszą swoje roboty i składają sobie nawzajem ukłon.

 

Przyznanie punktu Yuko następuje gdy:

- robot wypchnie przeciwnika poza obszar ringu zgodnie z regulaminem

- przeciwnik sam wyjedzie poza za ring (z dowolnego powodu)

- przeciwnik zostanie zdyskwalifikowany lub otrzyma dwa ostrzeżenia za naruszenie regulaminu w trakcie danego pojedynku

 

Rozgrywki

Zawody w tej kategorii są rozgrywane w systemie pucharowym. Jeżeli liczba zgłoszonych drużyn jest odpowiednio duża, przeprowadzona zostanie także faza grupowa, która wyłoni

najlepsze roboty przechodzące do fazy finałowej.

Przed rozpoczęciem zawodów roboty powinny przejść homologację, która ma na celu

wykazać zdolność robota do efektywnej walki. Homologacja z dwu zadań:

- robot musi odnaleźć i zepchnąć z ringu pudło kartonowe,  ustawione z boku robota w czasie 60 sekund

- robot musi odnaleźć i zepchnąć z ringu pudło kartonowe  ustawione z tyłu robota w czasie 75 sekund

Dodatkowo robot może przegrać walkę przez naruszenie regulaminu, w szczególności gdy:

- opiekun robota się nie stawi na wezwanie sędziego na początek Pojedynku

- którykolwiek z członków drużyny lub opiekun robota będzie uniemożliwiał prowadzenie dalszej rozgrywki, np. poprzez celowe zniszczenie Dohyo lub uszkodzenie przeciwnika

 

Ostrzeżenia i naruszenia regulaminu.

Zawodniku lub drużyna może otrzymać ostrzeżenie, w przypadku gdy którykolwiek członek drużyny:

- wejdzie w obszar Dohyo przed ogłoszeniem końca meczu przez sędziego

- przygotowania do wznowienia pojedynku (przerwane przez sędziego) trwają dłużej niż czas wyznaczony przez sędziego

- robot podejmie działanie przed upłynięciem 5 sekund

- dowolne inne czynności uważane za niesportowe zachowanie (w tym używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne).

- od robota oderwie się część o masie powyżej 10 g

- robot przestanie się poruszać w Dohyo

- z robota wydobywa się dym lub ogień

 

Dyskwalifikacja i zakaz udziału w zawodach może nastąpić gdy:

- robot nie spełnia wymagań konstrukcyjnych w wymienionych w regulaminu

- którykolwiek z członków drużyny wykazuje niesportowe zachowanie np. będzie używał słów uznawanych potocznie za wulgarne, obrażał przeciwnika lub sędziego.


Konkurencja SUMO

opublikowane: 15 lut 2016, 14:07 przez Jaroslaw Kita

SUMO

Nazwa konkurencji pochodzi od narodowego sportu w Japonii, toczonego przez dwu zawodników na okrągłym ringu, zwanym „Dohyo”. Podczas tej konkurencji pojedynek toczą ze sobą 2 autonomiczne roboty, nad którym czuwa operator wyznaczony przez drużynę. Drużyna może składać się maksymalnie z 4 zawodników i pełnoletniego opiekuna w przypadku gdy zawodnicy będą niepełnoletni. Pojedynek toczy się wewnątrz ringu także, nazywanego „Dohyo” według zasad zawartych w regulaminie. Walka kończy się zdobyciem 2 punktów („Yuko”), przyznawanych za każdorazowe wypchniecie drugiego zawodnika (robota) poza obrys ringu.

Opis pola walki.

Dla kategorii SUMO Ring ma kształt walca o średnicy 154 cm  i grubości 5 cm. Wykonany z drewna, powleczony czarną gumą. Krawędź zewnętrzna zaznaczona jest białym pierścieniem o grubości 5 cm, przy czym linia boczna jest zaliczana do wnętrza ringu. Linie startowe („skirisen”) są oznaczone kolorem brązowym i umieszczone są symetrycznie względem środka ringu w odległości 10 cm, długość tych linii wynosi 20 cm a grubość 2 cm.

Wokół ringu jest wydzielony obszar zewnętrzny, jego średnica jest większa o 100 cm od średnicy ringu. Podczas trwania pojedynku nikt ani nic nie może znajdować się w obszarze zewnętrznym ringu.

Opis wymogów jakie musi spełnić robot

Robot musi poruszać samodzielnmie, w pełni autonowmicznie. W kategorii SUMO roboty muszą posiadać następujące wymiary: długość 20 cm, szerokość 20 cm, wysokość bez ograniczeń. Przed walką podczas testu wymiaru robot musi zmieścić się w pudełku o wymiarach wewnętrznych 20x20 cm. Dodatkowo waga robota nie może przekraczać 3 kg. W tej kategorii brak ograniczeń co do typu konstrukcji i użytej elektroniki.


Robot powinien być odporny na zmieniające się w trakcie zawodów warunki zewnętrzne, takie jak oświetlenie pomieszczenia i inne czynniki zewnętrzne.

Ze względów bezpieczeństwa wprowadzone są ograniczenia w projektowaniu robotów:

- zakaz montowania urządzeń, które mogą celowo zakłócać działanie przeciwnika

- zakaz montowania części i urządzeń, które mogą uszkodzić lub zarysować ring

- zakaz montowania części i urządzeń, które wydzielają płyny, proszki lub gaz

- zakaz montowania urządzeń strzelających

- zakaz montowania urządzeń emitujących duże ilości ciepła,

- zakaz montowania części i urządzeń, pzytwierdzających go do ringu (przyssawki, klej)

Zasady walki.

Walka składa się z trzech pojedynków i toczy się do dwóch wygranych. Jeżeli żaden z

zawodników nie zdobył punku Yuko o wybraniu zwycięzcy decydują sędziowie. W sytuacji,

gdy żaden z robotów nie zdobył wyraźnej przewagi, może być rozegrana dodatkowa, 3

minutowa walka

Przed każdym pojedynkiem opiekunowie robotów składają sobie nawzajem ukłon przed ułożeniem robotów na Dohyo. Kolejność ustawiania robotów podczas pierwszego starcia jest losowa. Sędzia rzuca monetą, a drużyna, która przegra losowanie, ustawia robota jako pierwsza. Roboty muszą być ustawione tak aby co najmniej 1 cm krawędzi robota dotykał linii startowej.

Po ustawieniu robotów, sędzia daje znak startowy, zawodnicy uruchamiają roboty i niezwłocznie opuszczają zewnętrzny ring. Roboty muszą się uruchomić po 5 sekundach od dania znaku startu przez sędziego. Wcześniejsze podjęcie działań przez robota prowadzi do jego dyskwalifikacji.

Walka kończy się ogłoszeniem zwycięzcy, który zdobył dwa punkty Yuko lub jego przeciwnik został dwukrotnie zdyskwalifikowany. Operatorzy podnoszą swoje roboty i składają sobie nawzajem ukłon.

Przyznanie punktu Yuko następuje gdy:

- robot wypchnie przeciwnika poza obszar ringu zgodnie z regulaminem

- przeciwnik sam wyjedzie poza za ring (z dowolnego powodu)

- przeciwnik zostanie zdyskwalifikowany lub otrzyma dwa ostrzeżenia za naruszenie regulaminu w trakcie danego pojedynku

Rozgrywki

Zawody w tej kategorii są rozgrywane w systemie pucharowym. Jeżeli liczba zgłoszonych drużyn jest odpowiednio duża, przeprowadzona zostanie także faza grupowa, która wyłoni najlepsze roboty przechodzące do fazy finałowej.

Przed rozpoczęciem zawodów roboty powinny przejść homologację, która ma na celu wykazać zdolność robota do efektywnej walki. Homologacja z dwu zadań:

- robot musi odnaleźć i zepchnąć z ringu pudło kartonowe,  ustawione z boku robota w czasie 60 sekund

- robot musi odnaleźć i zepchnąć z ringu pudło kartonowe  ustawione z tyłu robota w czasie 75 sekund

Dodatkowo robot może przegrać walkę przez naruszenie regulaminu, w szczególności gdy:

- opiekun robota się nie stawi na wezwanie sędziego na początek Pojedynku

- którykolwiek z członków drużyny lub opiekun robota będzie uniemożliwiał prowadzenie dalszej rozgrywki, np. poprzez celowe zniszczenie Dohyo lub uszkodzenie przeciwnika

Ostrzeżenia i naruszenia regulaminu

Zawodniku lub drużyna może otrzymać ostrzeżenie, w przypadku gdy którykolwiek członek drużyny:

- wejdzie w obszar Dohyo przed ogłoszeniem końca meczu przez sędziego

- przygotowania do wznowienia pojedynku (przerwane przez sędziego) trwają dłużej niż czas wyznaczony przez sędziego

- robot podejmie działanie przed upłynięciem 5 sekund

- dowolne inne czynności uważane za niesportowe zachowanie (w tym używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne).

- od robota oderwie się część o masie powyżej 10 g

- robot przestanie się poruszać w Dohyo

- z robota wydobywa się dym lub ogień

Dyskwalifikacja i zakaz udziału w zawodach może nastąpić gdy:

- robot nie spełnia wymagań konstrukcyjnych w wymienionych w regulaminu

- którykolwiek z członków drużyny wykazuje niesportowe zachowanie np. będzie używał słów uznawanych potocznie za wulgarne, obrażał przeciwnika lub sędziego.


1-6 of 6